Dezinfekce

hubení: mikroorganismy, viry, spory a další

Dezinsekce

hubení: štěnice, vosy, mravenci, pavouci, švábovití, blechy, pilous, lesák a další

Deratizace

hubení: myš domácí, potkan, krysa a další

Plynování objektů

ochrana dřeva (červotoč, …) , obiloviny (pilous, lesák,…) a další

Mgr. Vojtěch Oliverius

Mgr. Vojtěch Oliverius

Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Držitel osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikované jako vysoce toxické

Člen Sdružení pracovníků DDD České republiky a Evropské asociace CEPA

Reference

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner